top of page

BALANÇ POLAR ELECTROMAGNÈTIC


Balanç Polar Electromagnètic és un sistema mèdic-terapèutic desenvolupat per Francisco Rios i Pilar de Rios basat en les lleis de la física quàntica, que busca reequilibrar les polaritats elèctriques i magnètiques de l'organisme per a restablir, de manera integral, la salut de la persona en els seus diferents nivells de manifestació. Es tracta d'un sistema no invasiu, respectuós amb la persona i que busca per sobre de tot el benestar del pacient a tots els nivells i no simplement curar els símptomes que presenti. És vàlid per a afrontar tota mena de patologies.

Balanç Polar va més enllà de ser una teràpia, és canviar l'esquema de pensament, és veure a l'ésser humà com una unitat, on totes les seves parts són igual d'importants. El cos físic, les emocions, la ment així com el cos energètic són part d'aquesta unitat. Aquestes estructures no poden funcionar separadament, ja que aquest ésser humà funciona des d'un equilibri. L'organisme està contínuament balancejant-se a la recerca d'aquest equilibri i la seva pèrdua és el que produeix la malaltia. Les polaritats de l'organisme són definides pel flux continu de les seves diferents càrregues i la interacció entre elles. En l'organisme, com en tota estructura per la qual circula una energia, hi ha un pol negatiu i un altre positiu. És a dir, tenim un circuit elèctric que està funcionant contínuament. La disfunció d'aquest circuit produeix els problemes de salut. L'organisme funciona sempre amb dues polaritats que són complementàries. Tal com descriu la física, tota energia elèctrica que circula genera un camp magnètic, el mateix ocorre en l'ésser humà. El circuit elèctric de l'organisme genera un camp magnètic al voltant de nosaltres. Aquest camp electromagnètic és el que ens permet actuar sobre l'organisme, ja que és capaç de prendre una càrrega provinent de l'exterior i utilitzar-la per a transformar, desbloquejar i reequilibrar tots els processos de l'organisme.

El tractament en Balanç Polar es fa mitjançant filtres. Aquests filtres tenen un efecte fotoelèctric, és a dir, la capacitat de desenvolupar un corrent elèctric a partir de la incidència de la llum. Per tant, també tenen un efecte electromagnètic que és específic al color del filtre.

El filtre exerceix una interacció amb l'organisme per a fer que aquest desencadeni tots els processos necessaris per a tornar a un estat de normalitat. El filtre té una informació específica que l'organisme pren i que fa que aquest s'adapti, que es reequilibri, que s'organitzi i que torni a l'estat de salut.

Francisco Rios.


logo de la teràpia alternativa de Balance Polar Electromagnético ubicado en Sant Sadurní d'Anoia Barcelona
Botellín i diapositivas de la terápia de Balance Polar Electromagnético en la clínica de teràpias naturales i alternativas El Principi Creatiu ubicado cerca de Vilafranca del Penedès i Martorell Barcelona
teràpeuta de Balance Polar Electromagnético en consulta de terapias naturales en el alt penedès Barcelona
bottom of page