top of page

Arts Marcials Internes

Activitats enfocades en el benestar físic - mental del alumne independentment del gènere, l'edat o l'experiència prèvia en l'activitat. La pràctica te com a objectiu millorar la nostra vida cotidiana, viure-la amb plenitud i establir una bona relació amb un mateix i els demès a partir de la pràctica i estudi dun Art Marcial.

bottom of page