top of page

Drenatges limfàtics mètode Vodder

El sistema limfàtic té la funció de reabsorbir, evacuar i tornar a la circulació sanguínia aquells cossos proteics i proteïnes plasmàtiques.

La quantitat i la qualitat de la limfa depèn de la circulació sanguínia, de la respiració, de la digestió, de la resposta immunitària i de l'estat neurològic. La circulació intersticial és molt important per als metabolismes de les cèl·lules i és en aquest "terreny" on actua el linfodrenatge Manual (LDMV), creat pel Dr.Emil Vodder en 1932 a Copenhaguen.

"M'he adonat de manera intuïtiva d'una nova concepció sistèmica de la limfa en l'organisme. Per poder exercir una acció adequada sobre el desplaçament dels líquids corporals, he posat a punt una tècnica particular basada en moviments rítmics en els quals els nostres gestos s'executen en forma circular i espiral sobre el teixit, com si una bomba enviés i retornés els líquids corporals"

ACCIONS:

 Sedant del dolor,excel·lent per la rehabilitació postquirúrgica i en traumatologia, tranquil·litzant SNV, purificant, Desedematitzant, Immunodeficient, regenerador i regulador del to muscular i vascular.

El limfodrenatge manual és un important tractament pro-salut i una teràpia molt eficaç, recomanada per prevenir la malaltia, mantenir i estimular la regeneració, la desintoxicació, el rejoveniment i l'equilibri del sistema nerviós.

El drenatge de la limfa depèn exclusivament de la mà i ha de ser exercit en tractaments per un especialista en limfoterapia autoritzat degudament. És molt recomanat per al benestar general i per al manteniment de la bona salut.
bottom of page